جدیدترین محصولات

CODE C-97-17018-A

CODE C-97-17018-A

آرمیتاژ - نمایندگی 660A - طرح شارلوت

تعداد پارچه : 30 ، 95 پارچه ، فله

تعداد نفرات : 6 ، 12 نفره

قابلیت قرار دادن در ماکروفر و ماشین ظرفشویی : دارد

سرویس چینی : پارمیس ، تقدیس ( فله )

رنگ بندی : سرویس ( طلا صورتی ، طلا فیروزه ای ) ، سرویس ، فله ( طلا صدفی )

توضیحات تکمیلی :

سرویس 12 نفره شامل : سرویس 6 نفره شامل :
12 عدد بشقاب غذاخوری 6 عدد بشقاب غذاخوری
12 عدد بشقاب خورشت خوری 6 عدد بشقاب خورشت خوری
12 عدد بشقاب میوه خوری 6 عدد بشقاب میوه خوری
12 عدد کاسه ماست خوری 6 عدد کاسه ماست خوری
6 عدد فنجان 1 عدد دیس کوچک
6 عدد زیر فنجان 1 عدد سالاد خوری بزرگ
6 عدد نمکدان 1 عدد سس خوری
6 عدد حلقه دستمال 3 عدد نمکدان
6 عدد کاسه آبگوشت خوری  
2 عدد دیس بزرگ  
1 عدد دیس کوچک  
1 عدد سالاد خوری بزرگ  
1 عدد سوپ خوری با درب  
1 عدد قوری سرویس با درب  
1 عدد قندان سرویس با درب  
1 عدد سس خوری  
6 عدد قاشق چای خوری  

CODE 16032-a

CODE 16032-a

آرکا - نمایندگی 990 - طرح گرد

تعداد پارچه : 30 ، 99 پارچه

تعداد نفرات : 6 و 12 نفره

قابلیت قرار دادن در ماکروفر و ماشین ظرفشویی : دارد

سرویس چینی : تقدیس

رنگ بندی : طلا فیروزه ای ، طلا صورتی ، طلا بنفش

توضیحات تکمیلی :

سرویس 12 نفره شامل : سرویس 6 نفره شامل :
12 عدد بشقاب غذاخوری 6 عدد بشقاب غذاخوری
12 عدد بشقاب خورشت خوری 6 عدد بشقاب خورشت خوری
12 عدد بشقاب میوه خوری 6 عدد بشقاب میوه خوری
12 عدد کاسه ماست خوری 6 عدد کاسه ماست خوری
6 عدد فنجان 1 عدد دیس متوسط
6 عدد زیر فنجان 1 عدد دیس کوچک
6 عدد نمکدان 1 عدد سالاد خوری بزرگ
6 عدد حلقه دستمال 2 عدد نمکدان
6 عدد کاسه آبگوشت خوری 1 عدد سس خوری
6 عدد قاشق چای خوری  
1 عدد سالاد خوری بزرگ  
1 عدد دیس بزرگ  
2 عدد دیس متوسط  
1 عدد سوپ خوری با درب  
1 عدد قوری سرویس با درب  
1 عدد قندان سرویس با درب  
1 عدد شیرخوری با درب  
1 عدد سس خوری  
1 عدد جاکره ای با درب  

CODE 114000

CODE 114000

آرینا - نمایندگی 2040 - طرح گرد

تعداد پارچه : 100 پارچه - ( قوری و نعلبکی )

تعداد نفرات : 12 نفره

قابلیت قرار دادن در ماکروفر و ماشین ظرفشویی : دارد

سرویس چینی : نفیس

رنگ بندی : طلا

توضیحات تکمیلی :

سرویس 12 نفره شامل :
12 عدد بشقاب غذاخوری
12 عدد بشقاب خورشت خوری
12 عدد بشقاب میوه خوری
12 عدد کاسه ماست خوری
6 عدد کاسه سوپ خوری
12 عدد فنجان
12 عدد زیر فنجان
6 عدد نمکدان
1 عدد دیس بزرگ
2 عدد دیس متوسط
2 عدد سالاد خوری بزرگ
1 عدد سوپ خوری با درب
1 عدد قوری سرویس با درب
2 عدد قندان سرویس با درب
1 عدد شیرخوری با درب
1 عدد سس خوری

 

CODE 15063-a

CODE 15063-a

آرامش - نمایندگی 1090 - طرح رویال

تعداد پارچه :

تعداد نفرات :

قابلیت قرار دادن در ماکروفر و ماشین ظرفشویی :

سرویس چینی :

رنگ بندی :

CODE 70309-a1

CODE 70309-a1

البرز - نمایندگی 2040 - طرح گرد

تعداد پارچه : 120 پارچه

تعداد نفرات : 12 نفره

قابلیت قرار دادن در ماکروفر و ماشین ظرفشویی : دارد

سرویس چینی : تقدیس

توضیحات تکمیلی :

سرویس 12 نفره شامل :
18 عدد بشقاب غذاخوری
18 عدد بشقاب خورشت خوری
18 عدد بشقاب میوه خوری
12 عدد کاسه ماست خوری
6 عدد کاسه سوپ خوری
12 عدد فنجان
12 عدد زیر فنجان
6 عدد نمکدان
1 عدد دیس بزرگ
1 عدد دیس متوسط
1 عدد دیس کوچک
2 عدد سالاد خوری بزرگ
1 عدد سوپ خوری با درب
1 عدد قوری سرویس با درب
2 عدد قندان سرویس با درب
1 عدد شیرخوری با درب
1 عدد سس خوری
1 عدد جاخلال
1 عدد جا دستمال

 

CODE 60366-r4

CODE 60366-r4

اکلند - نمایندگی 880 - طرح لوئیز

تعداد پارچه : 30 ، 97 پارچه

تعداد نفرات : 6 و 12 نفره

قابلیت قرار دادن در ماکروفر و ماشین ظرفشویی : دارد

سرویس چینی : تقدیس

رنگ بندی : طلا

توضیحات تکمیلی :

سرویس 12 نفره شامل : سرویس 6 نفره شامل :
12 عدد بشقاب غذاخوری 6 عدد بشقاب غذاخوری
12 عدد بشقاب خورشت خوری 6 عدد بشقاب خورشت خوری
12 عدد بشقاب میوه خوری 6 عدد بشقاب میوه خوری
12 عدد کاسه ماست خوری 6 عدد کاسه ماست خوری
6 عدد فنجان 1 عدد دیس کوچک
6 عدد زیر فنجان 1 عدد سالاد خوری بزرگ
6 عدد نمکدان 1 عدد سس خوری با درب
12 عدد حلقه دستمال 2 عدد نمکدان
1 عدد جاخلال  
4 عدد جا کره ای  
2 عدد دیس بزرگ  
1 عدد دیس  
1 عدد سالاد خوری بزرگ  
1 عدد سوپ خوری با درب  
1 عدد قوری سرویس با درب  
1 عدد قندان سرویس با درب  
1 عدد شیرخوری با درب  
1 عدد سس خوری با درب  

CODE C-97-14141-B

CODE C-97-14141-B

دیشا - نمایندگی 1090 - طرح رویال

تعداد پارچه : 30 ، 90 پارچه

تعداد نفرات : 6 و 12 نفره

قابلیت قرار دادن در ماکروفر و ماشین ظرفشویی : دارد

سرویس چینی : پارمیس

رنگ بندی : طلا سفید ، طلا فیروزه ای ، طلا صورتی

توضیحات تکمیلی :

سرویس 12 نفره شامل : سرویس 6 نفره شامل :
12 عدد بشقاب غذاخوری 6 عدد بشقاب غذاخوری
12 عدد بشقاب خورشت خوری 6 عدد بشقاب خورشت خوری
12 عدد بشقاب میوه خوری 6 عدد بشقاب میوه خوری
12 عدد کاسه ماست خوری 6 عدد کاسه ماست خوری
6 عدد فنجان 1 عدد دیس کوچک
6 عدد زیر فنجان 1 عدد سالاد خوری بزرگ
6 عدد نمکدان 1 عدد سس خوری
6 عدد حلقه دستمال 3 عدد نمکدان
6 عدد قاشق چای خوری  
2 عدد دیس بزرگ  
1 عدد دیس کوچک  
1 عدد سالاد خوری بزرگ  
1 عدد سوپ خوری با درب  
1 عدد قوری سرویس با درب  
1 عدد قندان سرویس با درب  
1 عدد شیر خوری  
1 عدد سس خوری  

CODE C-97-13095-C

CODE C-97-13095-C

استرلا - نمایندگی 330 - طرح رویال

تعداد پارچه : 30 ، 90 پارچه

تعداد نفرات : 6 و 12 نفره

قابلیت قرار دادن در ماکروفر و ماشین ظرفشویی : دارد

سرویس چینی : پارمیس

رنگ بندی : صورتی ، فیروزه ای ، لوستری

توضیحات تکمیلی :

سرویس 12 نفره شامل : سرویس 6 نفره شامل :
12 عدد بشقاب غذاخوری 6 عدد بشقاب غذاخوری
12 عدد بشقاب خورشت خوری 6 عدد بشقاب خورشت خوری
12 عدد بشقاب میوه خوری 6 عدد بشقاب میوه خوری
12 عدد کاسه ماست خوری 6 عدد کاسه ماست خوری
6 عدد فنجان 1 عدد دیس کوچک
6 عدد زیر فنجان 1 عدد سالاد خوری بزرگ
6 عدد نمکدان 1 عدد سس خوری
6 عدد حلقه دستمال 3 عدد نمکدان
6 عدد قاشق چای خوری  
2 عدد دیس بزرگ  
1 عدد دیس کوچک  
1 عدد سالاد خوری بزرگ  
1 عدد سوپ خوری با درب  
1 عدد قوری سرویس با درب  
1 عدد قندان سرویس با درب  
1 عدد شیرخوری  
1 عدد سس خوری  


شرکت صنایع چینی تقدیس ، که در سال 1384 با هدف تولید انواع سرویس چینی ، سرویس چینی مناسب جهیزیه عروس ، انواع ظروف چینی خانگی ، ظروف چینی هتلی و ظروف چینی رستورانی  به بهره برداری رسمی رسید ، با وجود گذشت زمان کوتاهی از آغاز فعالیت خود توانست با جذب و بکارگیری مدیران ، کارشناسان داخلی و خارجی و با تکیه بر فناوری بالای تولید و دانش متخصصین متعهد و بهره گیری از دانش روز دنیا و ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی ، در ردیف یکی از بهترین تولیدکنندگان چینی مظروف در دنیا قرار گیرد . لازم به ذکر است ظرفیت تولید این واحد تولیدی سالیانه 9000 تن چینی بوده و تعداد 900 نفر پرسنل در سه شیفت کاری مشغول به کار می باشند .

ظروف چینی تقدیس با پوشش نانو

یکی از خواص جالب توجه ظروف صنایع چینی تقدیس خاصیت چربی گریزی آن است که این ظروف چینی بدون احتیاج به مواد شوینده قابل شستشو است.این خاصیت به خاطر پوشش نانویی است که روی ظروف چینی قرار دارد.که این قابلیت ( ظروف چینی با پوشش نانو ) این شرکت را از بقیه تولید کنندگان ظروف چینی در جهان متمایز می کند.
ظروف چینی تقدیس دارای طرح های بسیار متنوعی است که سلیقه هر فردی را شامل شود
ظروف چینی با طرح پرنسس ، طرح فیوچر، طرح امپریال ، طرح فلت برجسته ، طرح فلت ، طرح کویین ، طرح گرد ، طرح رلیف ، طرح هتلی و طرح لوییز از جمله طرح های چینی صنایع تقدیس است