02 1396

ظروف چيني نانويي تقديس با خواص ضد لک

خداحافظی با شوینده ها، ظروف نانویی چینی تقدیس همراه با روکشی از نانو * در این فیلم ظرف محتوی خورشت می باشد که پس زدگی این ترکیب غلیظ و چرب از سطح کاملا مشخص است