نمایندگی ها

کد نمایندگی محترم 220
تلفن 021-55040001
فکس
ایمیل agent02@taghdisporcelain.com
آدرس تهران - میدان شوش - خیابان شهید صابونیان - پاساژ نگین - طبقه 1 - واحد 1
  گالری محصولات نمایندگی
کد نمایندگی محترم 330
تلفن 021-55085804
فکس
ایمیل agent03@taghdisporcelain.com
آدرس تهران - میدان شوش - خیابان شهید صابونیان - پاساژ صدف - پلاک 46
  گالری محصولات نمایندگی
کد نمایندگی محترم 660
تلفن 021-55184074 ، 021-55183376
فکس
ایمیل agent04@taghdisporcelain.com
آدرس تهران - میدان شوش - خیابان شهید صابونیان - خیابان کاخ جوانان - پاساژ نور - طبقه 2 - پلاک 642
  گالری محصولات نمایندگی
کد نمایندگی محترم 880
تلفن 021-55808102
فکس
ایمیل agent05@taghdisporcelain.com
آدرس تهران - بازار بزرگ - تیمچه - پاساژ زاویه - طبقه 1 - پلاک 37
  گالری محصولات نمایندگی
کد نمایندگی محترم 1010
تلفن 021-55183518
فکس
ایمیل agent06@taghdisporcelain.com
آدرس تهران - میدان شوش - خیابان شهید صابونیان - خیابان کاخ جوانان - پاساژ نور - طبقه 1 - پلاک 181
  گالری محصولات نمایندگی
کد نمایندگی محترم 1030
تلفن 0311-2222023 ، 0311-2222695
فکس
ایمیل agent07@taghdisporcelain.com
آدرس اصفهان - خیابان هاتف - مشیر یخچال - مجتمع صاحب الزمان
  گالری محصولات نمایندگی
کد نمایندگی محترم 1040
تلفن 021-55341877
فکس
ایمیل agent08@taghdisporcelain.com
آدرس تهران - میدان شوش - خیابان شهید صابونیان - خیابان کاخ جوانان - پلاک 58
  گالری محصولات نمایندگی
کد نمایندگی محترم 1060
تلفن 0411-5252848 ، 0411-5261118
فکس
ایمیل agent09@taghdisporcelain.com
آدرس تبریز - خیابان مطهری - پاساژ سلیمانی - پلاک 3
  گالری محصولات نمایندگی
کد نمایندگی محترم 1090
تلفن 021-55040001
فکس
ایمیل agent10@taghdisporcelain.com
آدرس تهران - میدان شوش - خیابان شهید صابونیان - پاساژ نگین - طبقه 1 - واحد 1
  گالری محصولات نمایندگی
کد نمایندگی محترم 2070
تلفن 021-55087872
فکس
ایمیل agent11@taghdisporcelain.com
آدرس تهران - میدان شوش - خیابان شهید صابونیان - خیابان شهرداری - پاساژ صدف - پلاک 29
  گالری محصولات نمایندگی